Tuyệt Đại Anh Hùng

Tuyệt Đại Anh Hùng

Lục Lâm hay Võ Lâm, tên gọi khác nhau nhưng bản chất không khác nhau. Minh Chủ Võ Lâm đột ngột mất đi, các thế lực mới nổi lên, tà giáo Tây Vực thừa cơ xâm nhập. Đại Cát Tường thiền sư và Bán Đao Thần hợp lực duy trì chính đạo!

5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV